ülker ül‧ker

Astronomiýa Birnäçe ýyldyzdan ybarat toplum ýyldyz.

  • Annak dagy maşyna oturanlarynda, Ülker ýerden ýaňyja saýlanypdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Aý şöhlesin öçür ol güler ýüzler, ülker ýyldyzy dek ýaldyrar gözler. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Uzyn obalar Ülker dek, Ýol boýunda hatar otyr. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • ülkeri
  • ülkeriniň
  • ülkeriň