ülje ül‧je

Togalajyk gyrmyzy reňkli miwe getirýän agaç we onuň miwesi.

  • Her hili miweler: üzüm hem ülje, kempir iýýär köke, hem süýtli külçe. (A. S. Puşkin, Ertekiler)

  • Lýonka ülje agajynyň saýasynda oturdy. (M. Gorkiý, Eserler)


Duş gelýän formalary
  • ülje-de
  • üljede
  • üljelere
  • üljeleri
  • üljeleriň
  • üljä
  • üljäni
  • üljäniň