ülňi

  1. Geýim biçmek üçin ulanylýan nusga, geýimiň ölçeg nusgasy.

  2. Göçme manyda Köne forma, köre-körlük bilen lenç edilen forma.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem ülňi - ülňüde, ülňüler, ülňüsi.