ülňi ül‧ňi

 1. Geýim biçmek üçin ulanylýan nusga, geýimiň ölçeg nusgasy.

 2. Göçme manyda Köne forma, köre-körlük bilen lenç edilen forma.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem ülňi - ülňüde, ülňüler, ülňüsi.


Duş gelýän formalary
 • ülňini
 • ülňiniň
 • ülňiň
 • ülňä
 • ülňüde
 • ülňüdäki
 • ülňüler
 • ülňülerden
 • ülňülere
 • ülňüleri
 • ülňülerinden
 • ülňülerine
 • ülňülerini
 • ülňüleriniň
 • ülňüleriň
 • ülňüleýin
 • ülňüliligi
 • ülňüsi
 • ülňüsinde
 • ülňüsinden
 • ülňüsine
 • ülňüsini
 • ülňüsiniň