ülüş ü‧lüş

Käbir ösümlikleriň hasylynyň ýa-da tohumynyň bir görnüşi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem ülüş - ülşüm, ülşüň, ülşi.


Duş gelýän formalary
 • ülüşde
 • ülüşden
 • ülüşler
 • ülüşlerdäki
 • ülüşlere
 • ülüşleri
 • ülüşlerinde
 • ülüşlerinden
 • ülüşlerine
 • ülüşlerini
 • ülüşleriniň
 • ülüşleýin
 • ülüşli
 • ülüşliler
 • ülüşlilerde
 • ülüşlilere
 • ülüşlileri
 • ülüşlileriniň
 • ülüşlileriň
 • ülüşliligini
 • ülşi
 • ülşünde
 • ülşünden
 • ülşüne
 • ülşüni
 • ülşüniň