übtük üb‧tük

Pamygyň, ýüňüň we ş. m. kiçijik bölejigi.

 • Indi onuň bir übtügini hem zaýalaman çöplemegi galýar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Pagtadyr Watanyň geregi-görki, Ýekeje übtügem bolmasyn zaýa. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem übtük - übtügi.


Duş gelýän formalary
 • übtügem
 • übtügi
 • übtüginden
 • übtüginem
 • übtügini
 • übtüginiň
 • übtügiň
 • übtükler
 • übtükleri
 • übtükleriniň
 • übtükleriň
 • übtükli