übtük

Pamygyň, ýüňüň we ş. m. kiçijik bölejigi.

  • Indi onuň bir übtügini hem zaýalaman çöplemegi galýar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Pagtadyr Watanyň geregi-görki, Ýekeje übtügem bolmasyn zaýa. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem übtük - übtügi.