üşetmek işlik

Üşemegine sebäp bolmak, sowuk iýdirmek.

  • Siz çagany üşedäýmäň! -- diýdi. («Mydam Taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem üşetmek - üşedýär, üşeder, üşedipdir.