üşerilmek işlik

Bir zada geňirgäp seretmek.

  • Ol sanyjan iňňesini elinden aýyrman, haýran galyjylyk bilen üşerildi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Hossaryna duşan ýaly üşerlip, gujaklady, ol Aýlaryň boýnundan. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Näzikjemal üşerildi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)