üşerilişmek işlik

Bir zada geňirgenip seredişmek, bary üşerilmek.

  • Şagyrdynyň peýda bolan tarapyna üşerilişdiler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Düýeler, eşekler oňa üşerilişip, näletleýji nazar bilen seredýärdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)