üşemek işlik

Sowuk örän täsir etmek, sowuk iýmek.

  • Gir, Altyn jan, üşänsiň, ýylyn! -- diýip, işikde nähili bolup duranyny bilmän duran Altynyň elinden tutup, çekip tamyna saldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Garaňkydan üşäp gelen Muhammedowyň bir bada gözi gamaşdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)