üşek

Sowuga dözümsiz, sowuga çydamsyz, tiz üşeýän, üşegen.

  • Üşek adam.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem üşek - üşegi.