üýtgedilmek işlik

  1. Başga görnüşe salynmak, üýtgeýşe sezewar edilmek, owalkydan başga hala geçirilmek, özgerdilmek.

  2. Birinji ýa-da bir zadyň ýerine başga biri ýa bir zat goýulmak, çalşyrylmak, täzelenmek.

    • Direktoryň üýtgedilmegi baradaky gelen kararyň näme üçin iş ýüzüne çykarylmaýanyny geňirgenme soň bolsa, dillenmän durup bilmedi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)