üýtgeşdirmek işlik

Başga görnüşe salyşdyrmak, üýtgeýşe sezewar etdirdirmek, owalkydan başga hala geçirişdirmek.

  • Tamyň içini agartjak bolup, ussalar ähli goşlary eýläk-beýläk üýtgeşdiripdirler.