üýşmek-üýşmek işlik

Birnäçe üýşmekden ybarat bolan, topbak-topbak bolup duran.

  • Olaryň ýöreýän ýerlerinde üýşmek-üýşmek otlar barha köpelýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)