üýşendirmek işlik

Birinde birneme gorky döretmek, sustuny basmak, ätiýaç etdirmek, gorkuzmak.

  • Çagany beýle üýşendirmesene!