üýşürmek işlik

Bir ýere toplap goýmak, jemläp goýmak, ýygnamak, çogdamlamak, toparlamak.

  • Aleýik, gel Näzik eje! -- diýip, ojagyndaky kömürleri üýşürmäge durdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ejesi hem çäýnekleri demleşdirip orta üýşürdi-de, eline ullakan ak käsäni alyp, golçadan gowurdakly ýag çykardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)