üýşürilmek işlik

Bir ýere toplanyp goýulmak, üýşmek edilmek, çogdamlanmak, tümmeklenmek, toparlanmak.

  • Men ýola çykyp, çaganyň bokurdagyna çenli üýşürilip goýlan gumy elim bilen dörmäge başladym. («Mydam Taýýar» gazeti)

  • Üýşürilip goýlan turbalaryň üstünde oturan Çaryýew ýerinden galdy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)