üý

Anatomiýa Eliň aýa süňki.

  • Durdynyň üýleri gurplandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem üý - üýüm, üýüň.