üçlük

  1. Üçi bildirýän sifr.

  2. Ýetişigiň bäş bally sistemasynda «kanagatlanarly», «orta» diýen bahany aňladýan san.

    • Ol okuwda öz ene dilinden beýleki predmetlerden örän kynçylyk bilen üçlük, dörtlük almagy başarýar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  3. Üç gülli oýnalýan kart.

    • Üçlük kerpiç.

  4. Käbir zatlaryň ölçegini kesgitleýän san.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem üçlük - üçlügi.