üçburçlyk

Geometriýa Biri-birini kesip geçýän çyzyklaryň netijesinde üç sany içki burç emele gelýän geometrik figura.

  • Üçburçluklaryň meňzeşliklerinden taraplaryň proporsionallygy gelip çykýar. («Fizik Kursy»)

  • Biziň çaknyşjak meýdançamyz eýlesi-beýlesi düzüw üçburçluk diýen ýalydy. (M. Ýu. Lermontow, Biziň zamanymyzyň gahrymany)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem üçburçlyk - üçburçlygy.