üçürdiklemek işlik

  1. Ozal işilen ýüpi we ş. m. üç gatlap işmek.

    • Erşi üçürdikläp bükdürmek.

  2. Üçürdigine gitmek, çapmak (düýe hakda).