üç san

  1. 3 sifriniň ady we onuň mukdary.

    • Ýene üç günden gaýdaryn. (R. Alyýew, Sülgüniň Hatlary)

  2. seret üçlük

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem üç - üçüm, üçüň.