özleşdirmek işlik

[ö:zleşdirmek]

  1. Bir zada pugta düşünmek, bir zady öwrenmek, doly derejede bilmek.

    • Biz himiýa sapagynda bir gezekki geçilýän temany tejribe üsti bilen özleşdirýäris. («Mydam taýýar» gazeti)

  2. Bir işiň tärini ele almak.