özgermek işlik

Başga görnüşe girmek, owalky boluşdan başga hala geçmek üýtgemek.

  • Howanyň özgermegi hiç hili täsir döretmeýän bolara çemeli. («Kolhoz Günleri»)