özgerişlik

Bir görnüşden başga görnüşe geçiş, üýtgeşiklik, täzelik.

  • Durdy uly özgerişlik döretjekligini bilmeýardi. («Kolhoz günleri»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem özgerişlik - özgerişligi.