özgeriş

 1. Bir görnüşden başga görnüşe geçiş, üýtgeýiş.

  • Gysga wagtyň içinde uly özgeriş boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Üýtgeşiklik, täzelik.


Duş gelýän formalary
 • özgerişde
 • özgerişdir
 • özgerişe
 • özgerişi
 • özgerişi-de
 • özgerişidir
 • özgerişine
 • özgerişini
 • özgerişiniň
 • özgerişiň
 • özgerişler
 • özgerişlerde
 • özgerişlerden
 • özgerişlerdir
 • özgerişlere
 • özgerişleri
 • özgerişlerinde
 • özgerişlerinden
 • özgerişlerine
 • özgerişlerini
 • özgerişleriniň
 • özgerişleriň
 • özgerişli
 • özgerişlige
 • özgerişligi
 • özgerişligiň
 • özgerişlik
 • özgerişlikden