özen

  1. Agajyň içki gaty bölegi.

    • Agajyň özeni.

    • Ýylgynyň özeni.

  2. Medisina Dömül çykýan ýaralaryň içki gaty bölegi.

  3. Göçme manyda Bir zadyň düýp manysy, esasy ýeri, merkezi.

    • Industriýanyň özeni bolan maşyn gullagynda üstünlikler gazanyldy. («Mydam Taýýar» gazeti)