özelenmek işlik

Birinden bir zady ýürek bilen ýalbarmak, haýyş etmek, jan edip soramak.

  • Men özelenip soranymdan soň, maňa ol gyryň kesele uçraşyny gürrüň berdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)