özboluşlylyk at

[ö:zboluşlylyk]

Özüne mahsus alamatlylyk, özboluşly häsiýetdelik, özüne mahsus bolan gylyk-häsiýetde aýratynlykda bolmaklyk.

  • Türkmen halkynyň milli medeniýitiniň doly özboluşlylygy bilen tanyşmaklarynyň başlangyjyny goýdular. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem özboluşlylyk - özboluşlylygy.