özboluşly sypat

[ö:zboluşly]

Özüne has bolan häsiýetli, özüne mahsus gylykly, alamatly aýratyn.

  • Sungat hem özüniň özboluşly serişdeleri arkaly durmuş etmelidir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Aslynda Ärnepes özboluşly täsin adamdy. (N. Jumaýew, Ak derek)