özboluşly sypat

[ö:zboluşly]

Özüne has bolan häsiýetli, özüne mahsus gylykly, alamatly aýratyn.

 • Sungat hem özüniň özboluşly serişdeleri arkaly durmuş etmelidir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Aslynda Ärnepes özboluşly täsin adamdy. (N. Jumaýew, Ak derek)


Duş gelýän formalary
 • özboluşlydan
 • özboluşlydy
 • özboluşlydygy
 • özboluşlydygyna
 • özboluşlydygyny
 • özboluşlydyr
 • özboluşlydyrlar
 • özboluşlylyga
 • özboluşlylygy
 • özboluşlylygydyr
 • özboluşlylygymyz
 • özboluşlylygymyza
 • özboluşlylygyna
 • özboluşlylygynda
 • özboluşlylygyndan
 • özboluşlylygyny
 • özboluşlylygynyň
 • özboluşlylygyň
 • özboluşlylyk
 • özboluşlylykda
 • özboluşlylykdyr
 • özboluşlyrak