özakymlaýyn hal

[ö:zakymlaýyn]

Öz akymy boýunça, öz-özünden, özakymly halda, özbaşdak, guramaçylyksyz.

  • Şol döwlürde Türkmen jemgyýetindäki synpy göreşiň diňe bir özakymlaýyn närazyçylyk bilen çäklenendigi az ähtimaldyr. («Türkmenistan kommunisti» gazeti)