öwsele

Önümçilik gurallary, instrument, senet.

  • Öýüňde öwsele bolmasyn, emma welin egniňde görnükli egin-başyň bolsun! -- diýip, Çaşçy çaman özüniň kellesindäki düşünjesini dost-ýarlaryna hem öwüt berýärdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Onuň öý bilen-de öwsele bilen-de işi ýokdy.