öwretmek işlik

 1. Birine bilim bermek, okadyp hünär aldyrmak.

  • Meniň islegim: okamak soňra bolsa başgalara öwretmek. (M. Gorkiý, Ene)

 2. Bir işe girişmegi meýil etdirmek, türgenleşdirmek.

  • Joralary oňa aýdym aýdyp, tans etmegi we hiňňildikde uçmagy öwretdiler. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Maňa welosipet sürmegi hem öwretdi. («Pioner» žurnaly)

 3. Nesihat bermek, maslahat bermek, akyl bermek.

  • Men ony agzybir ýaşamagy öwretmäge gelendir diýip begendim. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öwretmek - öwredýär, öwreder, öwredipdir.