öwrenmek işlik

Bilimi özleşdirmek, biz käri, seneti ele almak, bir zadyň tärini bilmek.

  • Adamzadyň we haýwanyň gylyk-häsiýetlerini oňat öwrenipdir. («Edebiýat»)