öwrüşmek işlik

Birine bir zady öwürmäge, agdarmaga kömekleşmek.

  • Täze jaýa göçülende, goşlary ýerli ýerinde goýanyňda, krowatlary eýläk-beýläk öwrüşmäge-de kömekçi gerek.