öwhüldemek işlik

Gynançly uludan dem almak, öwh çekmek.

  • Kapaslykdan ejir çekan adam ýaly öwhüldäp dem aldy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)