öwürtmek işlik

 1. Yzyna aýlatmak, yzyna gaýtarmak, bir tarapdan ikinji tarapa dolandyrtmak.

  • Sürüni goşa tarap öwürtmek.

 2. Bir tarapa gönükdirtmek.

 3. Bir görnüşden başga bir görnüşe geçirtmek, täze görnüşe saldyrmak.

 4. Daşyna oratmak, daşyna aýlatmak.

 5. Beýleki ýüzüne agdartmak, düňdertmek.

  • Kerpiçleri beýleki tarapyna öwürtmek.

 6. Bir tarapa ugrukdyrtmak, gönükdirtmek.

 7. Alyş-çalyş etdirmek, başga bir zat ýa-da haryt bilen çalyşdyrtmak.

  • Mallary pula öwürtmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öwürtmek - öwürdýär, öwürder, öwürdipdir.