öwünjeňlik

Öz-özüňi öwmeklik, magtanjaňlyk, öwünjeňiň gylyk häsiýeti.

  • Ol öwünjeňlik bilen gürrüňe başlady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Öwünjeňlik etmeli däldir.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öwünjeňlik - öwünjeňligi.