öwüç at

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öwüç - öwüji.

öwüç almak

Barha güýjemek, möwç almak, joşmak, hyjuwlanmak.

  • Iş munuň bilen hem gutarman, gaýtam öwüç aldy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)