ötägitmek ö‧tä‧git‧mek işlik

seret gidibermek

 • Gitmeli bolsa ötägiderin! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ötägitmek - ötägidýär, ötägider, ötägidipdir.


Duş gelýän formalary
 • ötägideliň
 • ötägiden
 • ötägidendir
 • ötägider
 • ötägiderdi
 • ötägiderdiler
 • ötägiderin
 • ötägideris
 • ötägidersiň
 • ötägideýin
 • ötägidip
 • ötägidipdir
 • ötägidipdirler
 • ötägidiň
 • ötägidýän
 • ötägidýär
 • ötägidýärler
 • ötägitdi
 • ötägitdiler
 • ötägitdim
 • ötägitdimi
 • ötägitgin
 • ötägitjege
 • ötägitjek
 • ötägitjekdik
 • ötägitmedi
 • ötägitmek
 • ötägitmeli
 • ötägitmesin
 • ötägitmez
 • ötägitmezmi
 • ötägitse
 • ötägitseň
 • ötägitsin