ösümlik ö‧süm‧lik

Toprakdan, howadan organik däl maddalar bilen iýmitlenip ösýän organizm.

 • Adamlar ösümlikleriň süýümlerini örmäge geçipdirler. (SSSR taryhy)

 • Şol ýer öz üstüne ösümlik gögertmeýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ösümlik - ösümligi.


Duş gelýän formalary
 • ösümlige
 • ösümligem
 • ösümligi
 • ösümligidir
 • ösümligin
 • ösümliginde
 • ösümliginden
 • ösümligine
 • ösümligini
 • ösümliginiň
 • ösümligiň
 • ösümligiňki
 • ösümlikde
 • ösümlikden
 • ösümlikdi
 • ösümlikdir
 • ösümlikdäki
 • ösümlikler
 • ösümliklerde
 • ösümliklerden
 • ösümliklerdir
 • ösümliklerdäki
 • ösümliklere
 • ösümlikleredir
 • ösümliklerem
 • ösümlikleri
 • ösümlikleridir
 • ösümliklerin
 • ösümliklerinde
 • ösümliklerinden
 • ösümliklerine
 • ösümliklerini
 • ösümlikleriniň
 • ösümlikleriň
 • ösümlikli
 • ösümliksiz