örtmek işlik

Üstüni ýapmak, büremek.

  • Ýaz gelende, beýik bagy örtüp duran ak garlar. Eräp-eräp, derýa bolup, uzaklara akýarlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem örtmek - örtdüm, örtdüň, örtüpdir.