örtmek ört‧mek işlik

Üstüni ýapmak, büremek.

 • Ýaz gelende, beýik bagy örtüp duran ak garlar. Eräp-eräp, derýa bolup, uzaklara akýarlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem örtmek - örtdüm, örtdüň, örtüpdir.


Duş gelýän formalary
 • örtdi
 • örtdi-de
 • örtdüler
 • örten
 • örtendi
 • örtene
 • örteninde
 • örtenini
 • örteniňde
 • örtensoň
 • örter
 • örterdi
 • örteris
 • örtermikä
 • örtjek
 • örtme
 • örtmegi
 • örtmegiň
 • örtmek
 • örtmekde
 • örtmekdir
 • örtmeklerini
 • örtmeklige
 • örtmekligi
 • örtmekligiň
 • örtmeli
 • örtmelidir
 • örtmesi
 • örtmeýän
 • örtmeýändigini
 • örtmeýärdi
 • örtmäge
 • örtmän
 • örtseň
 • örtäý
 • örtäýjek
 • örtüp
 • örtüpdi
 • örtüpdir
 • örtüpdirler
 • örtüň
 • örtýän
 • örtýändigi
 • örtýär
 • örtýärdi
 • örtýärler