örtülmek işlik

  1. Üsti ýapylmak, bürelmek.

    • Bölek-bölek aksowult daşlar dürli-dürli agaçlar bilen örtülipdir. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  2. Öňi tutulmak, öňüne gabat gelmek.

  3. Göçme manyda Ýaşyrylmak, gizlenilmek (waka, gürrüň we ş. m. hakynda).