örtük ör‧tük

 1. seret örtgi

  • Çykypdyr örtgüden aýajyklary. Tiz bol! Tiz bol! Düş öňe ýeri! (A. Atajanow, Iki poema)

 2. Biz zadyň ýokarky, üstki gatlagy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem örtük - örtügi.


Duş gelýän formalary
 • örtüge
 • örtügi
 • örtügidir
 • örtügimiz
 • örtügin
 • örtüginde
 • örtüginden
 • örtügindäki
 • örtügine
 • örtügini
 • örtügini-de
 • örtüginiň
 • örtügiň
 • örtükde
 • örtükden
 • örtükdir
 • örtükler
 • örtüklerde
 • örtüklere
 • örtükleri
 • örtüklerinde
 • örtüklerinden
 • örtüklerine
 • örtüklerini
 • örtükleriniň
 • örtükleriň
 • örtükli
 • örtükliligi
 • örtüksiz