örkli örk‧li sypat

Otarylmak üçin otluk ýerde daňlan.

  • Şol arada hiç bir maslahata garaşyp durman, suw tutýanlardan bir ýigit örkli duran iş ýabylaryndan birini münüp, gala baka ýüzin salyp gidýär. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem örkli - örklüde, örklüler, örklüsi.


Duş gelýän formalary
  • örklüdi