örklenmek örk‧len‧mek işlik

Otarylmak üçin otluk ýerde daňylmak.

  • Olar örklenen ulaglaryň başga hiç birine hem ýakynlaşmandyrlar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • örklendi
  • örklenen
  • örkleneni
  • örklenip