örklemek örk‧le‧mek işlik

Maly otarmak üçin otluk ýere daňmak.

 • Bir uly çynaryň üstünden bardy we onuň saýasynda atyny örkläp, dynç almakçy boldy. (Türkmen ertekileri)


Duş gelýän formalary
 • örkledi
 • örkledim
 • örkleme
 • örklemegi
 • örklemäge
 • örkleseň
 • örklän
 • örklänsoň
 • örkläp
 • örkläpdi
 • örkläpdir