örklemek işlik

Maly otarmak üçin otluk ýere daňmak.

  • Bir uly çynaryň üstünden bardy we onuň saýasynda atyny örkläp, dynç almakçy boldy. (Türkmen ertekileri)