örgün ör‧gün at

[ö:rgün]

Medisina Käbir kesellerde temperatura galmak zerarly bedene örýän ownujak düwürtikler.

 • Bu örgüne medisinada follikul diýilip at berilýär. (S. K. Karanow, Trahoma we oňa garşy göreş)

 • Garahassalyk örgüni.


Duş gelýän formalary
 • örgünden
 • örgüne
 • örgüni
 • örgüninden
 • örgüniň
 • örgünler
 • örgünlere
 • örgünleri
 • örgünleriniň
 • örgünleriň
 • örgünli