ördek ör‧dek at

[ö:rdek]

Zoologiýa Köplenç suwda ýaşaýan ýasy çüňkli, gysga aýakly guş.

 • Deňiz aýlaglarynda ördeklere duş gelinýär. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Deňizdäki mawy suwlary gördük, Köllerdäki ördek, guwlary gördük. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ördek - ördegi.


Duş gelýän formalary
 • ördege
 • ördegi
 • ördegin
 • ördeginden
 • ördeginiň
 • ördegiň
 • ördegiňki
 • ördekler
 • ördeklerde
 • ördeklerden
 • ördeklerdir
 • ördeklere
 • ördekleri
 • ördeklerinde
 • ördeklerine
 • ördeklerini
 • ördekleriniň
 • ördekleriniňki
 • ördekleriň
 • ördekli