ördürtmek ör‧dürt‧mek işlik

  1. Bir zadyň üstüni basyrtmak ýa-da bir zady ýapdyrmak.

  2. Göçme manyda Jenaýaty gizlemek, günäni ýaşyrtmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ördürtmek - ördürdýär, ördürder, ördürdipdir.