ördürmek işlik

[ö:rdürmek]

  1. Örüp taýýar etdirmek (egin-baş, jorap barada).

    • Ejem Marala jorap ördürdi.

  2. Tarlaryny biri-biriniň içinden geçirip işdirmek (ýüp, saç, we ş. m. barada).

    • Bilbiljik gulpagyny gelnejesine ördürýärdi.

  3. Biri-biriniň üstünde endigan goýup saldyrmak (kerpiç, tam we ş. m. hakda).

    • Kerpijimi iki sany ussa ördürýärin.