ördürmek ör‧dür‧mek işlik

[ö:rdürmek]

 1. Örüp taýýar etdirmek (egin-baş, jorap barada).

  • Ejem Marala jorap ördürdi.

 2. Tarlaryny biri-biriniň içinden geçirip işdirmek (ýüp, saç, we ş. m. barada).

  • Bilbiljik gulpagyny gelnejesine ördürýärdi.

 3. Biri-biriniň üstünde endigan goýup saldyrmak (kerpiç, tam we ş. m. hakda).

  • Kerpijimi iki sany ussa ördürýärin.


Duş gelýän formalary
 • ördürdi
 • ördürmek
 • ördürýärdi
 • ördürýärdiler
 • ördürýärin